monument:
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter kan aangemerkt worden als een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ruim 400 gebieden in Nederland hebben deze beschermde status en vallen daarmee onder het zogenoemde Overgangsrecht zoals dat is opgenomen in de Erfgoedwet. Panden die binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument.